KRUT-rundan i Ulvsby, 8 9 juni 2019 Kl. 11 -17

Publicerad: 31 maj, 2017.
Uppdaterad:  30 mars, 2019.

KRUT-rundan i Ulvsby, 8 – 9 juni 2019, Kl. 11 -17

Invigning 8 juni kl 11.00 vid Församingshemmet Alster Kyrka
Invigare:   Kristin Andreassen