KRUT-rundan i Ulvsby, 19 – 20 maj 2018 Kl. 11 -17

Publicerad: 31 maj, 2017.
Uppdaterad:  25 mars, 2018.

KRUT-rundan i Ulvsby, 19 -20 maj 2018, Kl. 11 -17
Invigning 19 maj kl 11.00 vid Församingshemmet Alster Kyrka
Invigare: Vanja Asplund, projektledare för SVT:s ”Lerins lärlingar”