Årsmötet inställt 15 mars! ! ! !

Publicerad: 13 mars, 2020.
Med anledning av risken för spridning av coronaviruset vill KRUT främst hänvisa till myndigheternas rekommendationer. Men med tanke på att många av KRUTs medlemmar är äldre och därför löper större risk för allvarliga komplikationer om de blir smittade, finns det anledning att vara extra restriktiv med alla slags möten. Många föreningar avser att hålla årsmöten de närmaste veckorna och från olika riksförbund vill vi framhålla att man under rådande omständigheter har möjlighet att skjuta på dessa möten till ett senare datum, även om det innebär ett avsteg från stadgarna. Omsorgen om medlemmarna måste gå först.
Meddela gärna andra medlemmar, vi har inte mailadresser till alla!
Detta mail har i första hand gått ut till utställare!
 
Vi återkommer via mail och på hemsidan eller facebooks sida när mötet kan äga rum!
Styrelsen KRUT