Historik

Vad är KRUT-KonstföReningen i UlvsbyTrakten?
Tack vare en grupp driftiga, inspirerande eldsjälar bildades KonstföReningen i UlvsbyTrakten 1999 – 2000, dagligt tal ”KRUT”. Ett namn som associerar till styrka och kraft. Det är också vad man finner såväl i föreningen som hos de medverkande aktörerna i rundan!

Föreningen är en mötesplats för den skapande kraft som finns i Ulvsbytrakten strax utanför Karlstad och dess publik.
KRUT är öppen för olika konstområden: Bild, musik, dikt, film, dans, teater, konst och hantverk.
Under året bevakar KRUT konsten, besöker arrangemang och utställningar samt bjuder in till egna aktiviteter.

Föreningen har varje pingsthelg under tio år samlat traktens konstnärer till en konstrunda med samma namn: KRUT (KonstRundan i UlvsbyTrakten). “KRUT-rundan” har på relativt kort tid blivit mycket välkänd och kan närmast betecknas som en folkfest!
Förutom utställningar och evenemang av många slag finns servering av lunch och kaffe på olika ställen i trakten.

 

Publicerad: 9 december, 2011.
Uppdaterad:  13 november, 2016.