Om oss, Organisation 2019

ÅRSMÖTE 31 mars 2019! ……………….

 

Plusgiro: 176 030-5
Org.nr: 874001-6426
mail: krutkonst@gmail.com
Swisch  123 27 51 972
GDPR  GDPR information

KRUT’s styrelse 2018
Ordförande Thorbjörn Svensson
V Ordförande Kersti Berggren
Kassör Ulla-Britt Green
Sekreterare Gunilla Frid
Ledamot Mikael Göransson
Ledamot Gunilla Hägerstöm
Ledamot Christina Knowles

 

Valberedning          Peter Jansson
                               Karin Johansson

 

Revisorer                Gudrun Gidebratt
Revisorer                Bengt Hedman

 

KRUT samarbetar med:


Publicerad: 25 mars, 2016.
Uppdaterad:  18 mars, 2019.