Om oss, Organisation 2021

ÅRSMÖTE 14 April 2021

 

Plusgiro: 176030-5
Org.nr: 874001-6426
mail: krutkonst@gmail.com
Swisch  123 27 51 972
GDPR  GDPR information

KRUT’s styrelse 2021
Ordförande Thorbjörn Svensson
V Ordförande Christina Knowles
Kassör Monica Berggren
Sekreterare Gunilla Frid
Ledamot Fredrik Haeffner
Ledamot Gunilla Hägerstöm
Ledamot Vakant

 

Valberedning          Peter Jansson
Karin Johansson

 

Revisorer                Gudrun Gidebratt
Revisorer                Bengt Hedman

 

KRUT samarbetar med:


Publicerad: 25 mars, 2016.
Uppdaterad:  14 april, 2021.