Om oss, Organisation 2017

Plusgiro: 176 030-5
Org.nr: 874001-6426
mail: krutkonst@gmai.com
Swisch  123 27 51 972

KRUT’s styrelse 2017
Ordförande Thorbjörn Svensson
V Ordförande Kersti Berggren
Kassör Ulla-Britt Green
Sekreterare Gunilla Frid
Ledamot Mikael Göransson
Ledamot Gunilla Hägerstöm
Ledamot Maria Otter

 

Valberedning          Peter Jansson
                               Karin Johansson

 

Revisorer                Claes Tarander
Revisorer                Bengt Hedman

 

KRUT samarbetar med:


Publicerad: 25 mars, 2016.
Uppdaterad:  26 mars, 2017.